Oprava mostu v žst. Hulín

Název stavby: Oprava mostu v žst. Hulín
Investor: SŽDC, s. o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Obec: Hulín
Umístění stavby: v místě křížení vodního toku Žabínek s účelovou komunikací zajišťující přístup k areálu SŽDC, SEE a STR OŘ Olomouc v obvodu žst. Hulín
Rok realizace: 2016 - 2017

Více...

Most Ochoz u Brna - Hostěnice

Název stavby: II/383 Ochoz u Brna - Hostěnice, most 383-005
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Cena díla: 5 848 652 Kč
Termín realizace: 10/2016 - 4/2017

Více...

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov Olomouc

Název stavby: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc
Investor: Správa železnic, s.o., Stavební správa východ
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 2020 - 2021
Místo stavby: Šternberk
Více...

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

Název stavby: Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Rok realizace: 2020
Celková částka: 9 047 tis. Kč
Více...

Opava východ ON oprava oken

Název stavby: Opava východ ON – oprava oken
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: YARD service s.r.o., Ostrava
Rok realizace: 8 - 11/2019
Cena díla: 2 250 tis. Kč
Více...