Rekonstrukce mostů na trati Horní Lipová - Lipová Lázně

Název stavby: Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice 
Definiční úsek: Horní Lipová – Lipová Lázně
Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: Společnost Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice – Mikulovice
Společníci:  IDS Olomouc a.s.  a  TOMI – REMONT a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2018
Cena díla: 24 196 tis. Kč

 

Z celkového rozsahu stavby „Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice – Mikulovice“ společnost TOMI-REMONT a.s. provedla rekonstrukce dvou mostů, dvou propustků a zabezpečovacího zařízení v trati i stanici Lipová Lázně.

Most v km 29,624 se kompletně zboural a nahradil ho nový železobetonový rám se zavěšenými křídly, založený na podkladním betonu tl. 200 mm. Na mostě se vytvořily nové železobetonové římsy. Na římsy bylo osazeno nové zábradlí s protikorozní úpravou. U mostu byly vytvořeny svahové kužely z lomového kamene do betonu. V blízkosti mostu se položil na komunikaci asfaltový povrch.

Propustek v km 29,877 byl kompletně zbourán a nový se zbudoval o cca 5 m vedle směrem na Horní Lipovou. Je tvořen vstupní monolitickou šachtou a ŽB patkovými troubami DN 1000. Výtok propustku je odlážděn z lomového kamene do betonu.

Most v km 30,538 byl kompletně zbourán. Na podkladní beton byly položeny ŽB rámové dílce o rozměrech 2000x2500x2000 mm. Dílce na vtoku a výtoku jsou shora seříznuty. Na seříznuté dílce se zhotovily monolitické římsy pro osazení nového zábradlí s protikorozní úpravou. Vtok i výtok je odlážděn lomovým kamenem do betonu.

Propustek v km 30,892 byl kompletně zbourán. Je nyní tvořen vstupní monolitickou šachtou a ŽB patkovými troubami DN 1000. Vtok i výtok propustku je odlážděn z lomového kamene do betonu.

02 03 05 07 08 01 15 11 13 14