Drahanovice ON-SA

Název stavby: Drahanovice ON-SA
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Podzhotovitel: OHL ŽS a.s.
Generální projektant: DRAWINGS s.r.o., Ing. Tomáš Derka
Rok realizace: 2018
Cena díla: 4 230 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Drahanovice
Více...

Návsí (Nawsie) budova osobního nádraží

Název stavby: Návsí (Nawsie) ON
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Rok realizace: srpen - prosinec 2018
Cena díla: 10 300 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Návsí u Jablunkova
Více...