Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk

Název stavby: Odstarnění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo)
Investor: SŽDC, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Staničení: 24,469 756 - 29,808 160
Traťový úsek: Hanušovice - Mikulovice st. hr. (1363)
Definiční úsek: 1363E1 odbočka Slezský kámen; 136310 Slezský kámen - Horní Lipová; 1363F1 žst. Horní Lipová; 136312 Horní Lipová - Lipová-lázně
Termín realizace: 2016 a 2017
Více ...

Rekonstrukce mostů na trati Horní Lipová - Lipová Lázně

Název stavby: Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice 
Definiční úsek: Horní Lipová – Lipová Lázně
Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: Společnost Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice – Mikulovice
Společníci:  IDS Olomouc a.s.  a  TOMI – REMONT a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2018
Cena díla: 24 196 tis. Kč
Více...

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

Název stavby: Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: Společnost Břeclav – Znojmo, 2. stavba EŽ+AŽD+Strabag
Podzhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2018
Cena díla: 58 795 tis. Kč
Více...