Oprava mostu v žst. Hulín

Název stavby: Oprava mostu v žst. Hulín
Investor: SŽDC, s. o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Obec: Hulín
Umístění stavby: v místě křížení vodního toku Žabínek s účelovou komunikací zajišťující přístup k areálu SŽDC, SEE a STR OŘ Olomouc v obvodu žst. Hulín
Rok realizace: 2016 - 2017

Více...