Oprava mostu v žst. Hulín

Název stavby: Oprava mostu v žst. Hulín
Investor: SŽDC, s. o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Obec: Hulín
Umístění stavby: v místě křížení vodního toku Žabínek s účelovou komunikací zajišťující přístup k areálu SŽDC, SEE a STR OŘ Olomouc v obvodu žst. Hulín
Rok realizace: 2016 - 2017

Více...

Most Ochoz u Brna - Hostěnice

Název stavby: II/383 Ochoz u Brna - Hostěnice, most 383-005
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Cena díla: 5 848 652 Kč
Termín realizace: 10/2016 - 4/2017

Více...

Opava východ ON oprava oken

Název stavby: Opava východ ON – oprava oken
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: YARD service s.r.o., Ostrava
Rok realizace: 8 - 11/2019
Cena díla: 2 250 tis. Kč
Více...

Novostavba RD Ježkovice

Název stavby: Novostavba RD Ježkovice
Objednatel: soukromý investor
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Projektant: ing. Jiří Jabůrek
Rok realizace: 04 - 05/2019
Cena díla: 523 tis. Kč
Více...

Drahanovice ON-SA

Název stavby: Drahanovice ON-SA
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Podzhotovitel: OHL ŽS a.s.
Generální projektant: DRAWINGS s.r.o., Ing. Tomáš Derka
Rok realizace: 2018
Cena díla: 4 230 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Drahanovice
Více...