Drahanovice ON-SA

Název stavby: Drahanovice ON-SA
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Podzhotovitel: OHL ŽS a.s.
Generální projektant: DRAWINGS s.r.o., Ing. Tomáš Derka
Rok realizace: 2018
Cena díla: 4 230 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Drahanovice
Více...

Návsí (Nawsie) budova osobního nádraží

Název stavby: Návsí (Nawsie) ON
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Rok realizace: srpen - prosinec 2018
Cena díla: 10 300 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Návsí u Jablunkova
Více...

Oprava protihlukové stěny Lukavice

Název stavby: Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM1 – 2018
Stavební objekt: Oprava PHS Lukavice
Traťový úsek: Červenka – Zábřeh
Investor: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Podzhotovitel: Inprokom s.r.o.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 3 389 tis. Kč
Více...

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina Blažovice

Název stavby: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice
Definiční úsek: C1 Žst. Šlapanice
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Objednatel: Swietelsky RAIL CZ s.r.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO spol. s r.o.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 12 161 tis. Kč
Více...