DOZ Mikulovice - Jeseník

Název stavby: DOZ Mikulovice - Jeseník
Investor:
SŽDC, o. s., Stavební správa východ
Zhotovitel: společnost "DOZ Mik-Jes"; TOMI - REMONT a. s., SIGNALBAU a.s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Obec: Jeseník
Traťový úsek: 1363 Hanušovice - Glucholazy
Definiční úsek: H1 žst. Jeseník
Termín realizace: 2016

Více ...

Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk

Název stavby: Odstarnění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo)
Investor: SŽDC, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Staničení: 24,469 756 - 29,808 160
Traťový úsek: Hanušovice - Mikulovice st. hr. (1363)
Definiční úsek: 1363E1 odbočka Slezský kámen; 136310 Slezský kámen - Horní Lipová; 1363F1 žst. Horní Lipová; 136312 Horní Lipová - Lipová-lázně
Termín realizace: 2016 a 2017
Více ...

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc

Název stavby: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
Investor: Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 23 938 tis. Kč
Více...

Oprava mostů v úseku Dačice - Telč

58,031-01 68,201-01

Název stavby: Oprava mostů v úseku Dačice - Telč
Definiční úsek: Mosty v km 58,031 a 68,201 tratě Slavonice – Telč
Investor: Správa železnic s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 10 495 tis. Kč
Více...