Oprava mostních objektů v km 86,629 a 74,623 na trati Krnov - Olomouc

Název stavby: Oprava mostních objektů v km 86,629; 74,623 na trati Krnov - Olomouc
Definiční úsek: Milotice nad Opavou – Krnov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2019
Cena díla: 19 045 tis. Kč

 

Kromě stavebních prací spojených s opravami mostních objektů byla předmětem zakázky i obnova železničního svršku.

Práce na mostě v km 86,629 zahrnovaly:
  • provedení protikorozní úpravy nosné konstrukce mostu na koleji č. 1 a 2a,
  • výměnu mostnic a pozednic,
  • dodání nového svrškového materiálu na mostě a v jeho blízkosti,
  • osazení nového dilatačního zařízení,
  • osazení chodníkových kompozitních roštů u koleje č. 2a,
  • nové gabionové zídky na olomoucké i krnovské opěře,
  • doplnění 3 chodníkových nosníků u koleje č. 2a,
  • sanaci olomoucké a krnovské opěry, včetně provedení nového odvodnění za rubem opěr,
  • odláždění křídel mostu.

Dále byla provedena ochrana zabezpečovacích a silnoproudých kabelů.

Propustek v km 74,623 byl kompletně odstraněn a vybudován nový z ŽB patkových trub DN 1000, kdy na vtoku byla zřízena nová monolitická jímka s kompozitní mříží na vstupu do jímky, a stupadly na vnitřní stěně jímky. Svedení vody do jímky zajišťují nově osazené betonové žlaby. Na výtoku se realizovalo odláždění lomovým kamenem dle PD. Ostatní přilehlé plochy terénu na výtoku byly po úpravách osety travním semenem.

 

01 02 03 041 05 06 07 08 09 10