Compliance

Společnost TOMI - REMONT a.s. zavedla jako součást svého compliance programu v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném a účinném znění (zákon) vnitřní oznamovací systém. Tento oznamovací systém je k dispozici zaměstnancům a dalším osobám podle zákona (oznamovatel), aby mohli v dobré víře oznámit možná protiprávní jednání podle zákona či podezření na ně. Společnost nevylučuje přijímání oznámení od žádné z osob, které pro ni vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona.

Oznámení v rámci tohoto vnitřního oznamovacího systému je možné učinit následovně:

  • Písemně nebo ústně prostřednictvím příslušné osoby, a to na níže uvedených kontaktech.
  • V listinné podobě jeho doručením na adresu sídla společnosti:

TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov.

Obálku označit slovy: „Neotvírat. K rukám odpovědného řešitele podle zákona o ochraně oznamovatelů“.

  • Osobně u příslušné osoby po předchozí domluvě do 14 dnů.

Oznámení můžete podat také prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti.

Představenstvo společnosti TOMI - REMONT a.s. určilo následující příslušnou osobu k přijímání a vyřizování oznámení:

Mgr. Martin Ohlídal, podnikový právník společnosti

tel.: +420 728 244 652, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

O předání oznámení příslušné osobě budete vždy vyrozuměni.

Oznámení musí být vždy učiněna v dobré víře. Vůči oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, mohou být uplatněna občanskoprávní a/nebo trestněprávní opatření či mu může být za tento přestupek uložena pokuta až 50 000,- Kč.