Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

Název stavby: Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: Společnost Břeclav – Znojmo, 2. stavba EŽ+AŽD+Strabag
Podzhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2018
Cena díla: 58 795 tis. Kč

 

Stavba Revitalizace trati Břeclav – Znojmo byla významnou akcí v rozvoji železniční infrastruktury na území Jihomoravského kraje, jejíž cílem bylo zkvalitnění regionální železniční dopravy v návaznosti na obslužnost brněnské aglomerace v širším okruhu. Stavba byla financována z Operačního programu Doprava, jímž se EU podílí na spolufinancování dopravní infrastruktury ČR.

Realizací záměru se zvýšila propustnost a kapacita trati. Revitalizace trati byla provedena v ose stávající koleje, přičemž hlavním cílem bylo zvýšení provozní rychlosti trati.

Do námi realizovaného úseku v km 96,241 – 98,595 patřila rekonstrukce pěti propustků, jednoho železničního mostu a dvou železničních přejezdů. Dva propustky byly zhotoveny ze ŽB patkových trub DN 1200 s šikmým ukončení čel a odlážděním svahů. Další dva propustky byly zhotoveny ze ŽB patkových trub DN 800, z toho jeden propustek byl ukončen jímkami a druhý čelními zdmi. Pátý propustek byl rekonstruován již v minulosti, nyní proběhlo jeho pročištění a sanace kamenné dlažby. Mostní objekt byl realizován jako monolitický železobetonový polorám, založený na velkoprůměrových pilotách.

4 3 5 6 2 1 7