Oprava mostů v km 24,089 a 26,880 na trati Opava východ Kravaře

Název stavby: Oprava mostů v km 24,089; 26,880 na trati Opava východ – Kravaře
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Rok realizace: 2019
Cena díla: 4 160 tis. Kč

 

Rozsah stavebních prací zahrnoval opravu ocelových konstrukcí dvou mostů, včetně provedení nového železničního svršku.

Práce na mostech spočívaly v protikorozní úpravě ocelových prvků, na železničním svršku proběhlo osazení nových mostnic, dodání betonových pražců do blízkosti mostu v km 24,089 a nový svrškový materiál na oba mosty. Dále bylo provedeno:
  • sanace opěr,
  • osazení prvků římsových zídek na obou mostech,
  • monolitická dobetonávka mezi římsou a prvkem římsové zídky u mostu v km 26,880,
  • osazení nového třímadlového zábradlí na obou mostech,
  • odláždění křídel lomovým kamenem do betonu,
  • úprava svahů osetím travním semenem.

 

24089-01 24089-02 24089-03 24089-04 24089-05 24089-06 24089-07 24089-08 24089-10 24089-11 26880-01 26880-02 26880-03 26880-04 26880-05 26880-06 26880-07 26880-08 26880-09