Oprava mostu na trati Olomouc Nemilany

Název stavby: Oprava mostu v km 95,596 na trati Olomouc – Nezamyslice
Investor: Správa železnic s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: MCO Olomouc a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 5 588  tis. Kč

 

Na akci „Oprava mostu v km 95,596 na trati Olomouc – Nezamyslice“ naše společnost realizovala opravu mostu a provedení nového železničního svršku mostního objektu v km 95,596 v TÚ Nezamyslice - Olomouc hl. n. Historie mostu se počítá od roku 1870, kdy byl postaven.

Z důvodu provádění nového železobetonového žlabu a realizace přechodových zídek bylo nutné na mostě sejmout stávající železniční svršek, včetně kolejového lože v celkové délce 75 m. Na objektu mostu jsme z části přezdili a z části vyzdili zcela novým materiálem čelní kamenné zdi klenby.

Dále byly provedeny práce na sanaci ostatních stávajících kamenných konstrukcí, zesílení klenby osazením helikálního vyztužení, dobetonování rubových výplní mezerovitým betonem a osazení prefabrikovaného železobetonového žlabu kolejového lože. Pokládka těchto prefabrikátů byla realizována za pomocí dvou kolejových jeřábů, patřící do našeho strojního parku a stavební techniky. Kamenné mostní opěry byly rovněž sanovány helikálním vyztužením, dále injektáží a hloubkovým přespárováním.

Součástí stavebních prací na mostě bylo také provedení nové izolace a odvodnění rubů včetně nového kolejového lože.

Na závěr byl osazen kolejový rošt na betonových pražcích. Most byl osazen novým zábradlím a byl upraven prostor pod mostem.

2 3 4 5 6 7 8 9 1 10