Oprava kolejí a výhybek v žst. Ostrava - Kunčice

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Ostrava - Kunčice
Definiční úsek: Žst. Ostrava-Kunčice
Investor: SŽDC s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Celková částka: 19 340 tis. Kč
Rok realizace: 2019

 

Společnost TOMI - REMONT prováděla práce na železničním svršku u výhybek č. 83, 84, 103, 104 a u výtažných kolejí č. 1v a 2v v žst. Ostrava-Kunčice.

Opravy spočívaly ve vytržení kolejí č. 1v a 2v, včetně jejich demontáže, snesení výhybek č. 83 a 84 a demontáž výhybek č. 103 a 104. Následovalo zhotovení nového štěrkového lože, položení výtažných kolejí č. 1v, 2v a položení nových výhybek č. 83 a 84, dodaných společností DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Mezi další práce patřilo provedení zemních zarážedel na výtažných kolejích č. 1v a 2v dle vzorového listu, podbíjení výhybkovou podbíječkou, žlábkování a provedení stezky ze štěrku frakce 4/8.
Prováděla se také práce na SSZT, instaloval se nový elektro ohřev výhybek č. 83 a 84 a upravilo se traťové vedení dle polohy kolejí.

01 02 03 04 05 06 07