Oprava traťového úseku Suchdol nad Odrou Nový Jičín město

Název stavby: Oprava traťového úseku Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
Investor: SŽDC s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2019
Celková částka: 77 494 tis. Kč

 

Stavba byla členěna na tyto stavební objekty:

 • Železniční spodek
 • Železniční svršek
 • 5 přejezdů
 • Mostní objekty (11 propustků a 2 mosty)
 • Sdělovací a zabezpečovací zařízení
 
Realizované práce na železničním svršku a spodku:
 • čištění stávajícího štěrkového lože v délce 2 728 m
 • snesení a následná demontáž původního kolejového roštu v délce 3 984 m
 • zřízení nového kolejového roštu strojem PA Robel z kolejnic tvaru S49 E1 v délkách 75 m a betonových pražců B91 S/2 v ose koleje
 • montáž koleje na ocelových pražcích „Y“ a kolejnicích S49 E1
 • úprava banketů, zřízení zpevněných příkopů (J-žlaby délky 228 m, TZZ3 délky 260 m), odtěžení a zpevnění svahů, realizace gabionových konstrukcí
 • oprava geometrické polohy koleje
 • zřízení odtavovacích svarů, termitových svarů a zřízení bezstykové koleje.
Realizace přejezdových konstrukcí:
 • montáž betonové přejezdové konstrukce BODAN
 • montáž pryžových přejezdových konstrukcí inno Strail a Strail.
Realizované práce na mostních objektech:
 • sanace spodní stavby mostů
 • vyčištění trubních propustků
 • oprava mostních otvorů včetně vtoků a výtoků, sanace betonových čelních zdí a říms
 • opravy zábradlí a opevnění svahových kuželů.

 

01 02 03 04 05 06 070809