Oprava kolejí, výhybek a nástupiště v dD3 Staré Město pod Sněžníkem

Název stavby: Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM1 – 2018
Stavební objekt: Oprava kolejí, výhybek a nástupiště v dD3 Staré Město pod Sněžníkem
Traťový úsek: Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem
Investor: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 10 536 tis. Kč

 

Realizované práce na stavební zakázce zahrnovaly:

  • zrušení spojky výhybek č. 4 a č. 6 mezi kolejemi č. 2 a 1a
  • zkrácení koleje č. 2
  • oprava výhybky č. 1, 3 a 4 a část kolejí č. 1, 2 a 3
  • úprava GPK kolejí a výhybek v celé stanici, vč. svaření do BK
  • demolice původního nástupiště u koleje č. 1 a boční rampy u koleje č. 2 a výstavba nového nástupiště u koleje č. 1 za použití železobetonových prefabrikovaných nástupištních bloků H130
  • oprava přejezdů P4197 a P4198 a rozšíření zpevněné panelové plochy u koleje č. 2
  • zřízení BK na TK Odbočka Morava – Staré Město p. S., včetně osazení pražcových kotev
  • sanace skalních svahů v traťovém úseku Hanušovice – Staré Město (km 3,660 – 6,250).

05 01