Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová

Název stavby: Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová
Definiční úsek: Železniční stanice Ramzová
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 15 166 tis. Kč

 

Na stavbě společnost TOMI-REMONT a.s. prováděla práce na železničním svršku a spodku včetně výstroje trati a na železničním sdělovacím zařízení (rozhlas pro cestující, sdělovací zařízení a informační zařízení).

V souvislosti s obnovou železničního spodku a svršku se provedla demontáž kolejového roštu, odstranění štěrkového lože a úprava železničního spodku včetně osazení nového odvodňovacího žlabu. Po zhutnění pláně železničního spodku a následném položení železničního svršku se zaštěrkováním se provedlo podbití celého úseku železniční stanice. K realizaci sdělovacích zařízení patřilo dodání a instalace rozhlasu pro cestující, odjezdové tabule a dalších prvků.

1 2 4 5 10 11 8 12 0