Stabilizace železničního spodku v žst Třinec těšínské zhlaví

Název stavby: Stabilizace železničního spodku v žst Třinec – těšínské zhlaví
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
Celková částka: 37 635 tis. Kč
Rok realizace: 2019

 

Realizace této stavební akce byla vyvolána opakovaným rozpadem geometrické polohy koleje v žst. Třinec na těšínském zhlaví. K rozpadu GPK docházelo v úseku kolejových spojek (JSK) v km 312,300 ÷ 312,700, tj. cca v délce 400,000 m v obou hlavních kolejích.

Předmětem prací bylo provedení hloubkové sanace, resp. stabilizace podloží. Ta se uskutečnila ve dvou etapách, nejdříve pod kolejí č. 2 a následně pod kolejí č. 1.

Každá etapa zahrnovala:
  • snesení kolejového roštu včetně výhybek v délce cca 550 m v každé koleji
  • odtěžení stávajícího kolejového lože
  • zbudování vibrovaných štěrkových pilířů v počtu 556, ze štěrkodrtě - frakce 8/31,5 mm, průměru min. 400 mm (pro představu, součet délek všech pilot dává celkovou hodnotu cca 4 300 m)
  • roznášecí vrstvu z vyzískané štěrkodrtě frakce 0/63 mm
  • stabilizační a roznášecí vyztužené geosyntetické materiály (tuhá axiální geomříž a geotextílie)
  • konstrukční vrstvu ze štěrkodrtě - frakce 0/32 mm
  • kolejové lože z kameniva frakce 31,5/63 mm tř. B I z nového materiálu
  • pokládku kolejového roštu se svrškem tv. 60E2 na betonových pražcích
  • svaření koleje i s výhybkami do bezstykové koleje.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10