Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město

Název stavby: Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město
Investor: Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Rok realizace: 2020 - 2021
Cena díla: 28 590 tis. Kč

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město, které se nachází na trati Prostějov – Červenka. Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou trať. Maximální rychlost v traťovém úseku stavby je 50 km/h a traťová třída trati je C3.

Hlavním důvodem a účelem stavby bylo usnadnění přístupu cestujících včetně zřízení bezbariérových přístupů na obě zastávky. Z tohoto důvodu došlo k odstranění stávajících nástupišť a zřízení nových, v novém, lépe vyhovujícím umístění.

V okolí zastávek Myslechovice a Litovel město byla provedena rekonstrukce železničního svršku (s pražci B91 a kolejnicemi S49) a železničního spodku včetně následné úpravy geometrické polohy koleje. Původní úrovňová nástupiště byla odstraněna a došlo ke zřízení nových nástupišť délky 60 m s bezbariérovými přístupy z prefabrikátů nástupištní hrany H130 a nástupištních dlaždic VLS. Na nástupištích byly zřízeny železobetonové nástupištní přístřešky pro cestující s valbovou střechou a plechovou krytinou tvaru „UU“ včetně dodávky mobiliáře.

Dále proběhla i rekonstrukce přejezdu v km 1,288 (P6665) v blízkosti zastávky Litovel město, a to z betonové přejezdové konstrukce BRENS.

Součástí rekonstrukce zastávek je nové venkovní osvětlení zastávek včetně přípojky NN a nového uzemnění, nový orientační systém, rozhlas a informační systém.

 

03 04 06 08 02 05 07 01