Rekonstrukce žst. Velké Karlovice

Název stavby: Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na žst. Velké Karlovice
Investor: Správa železnic, s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Celková částka: 16 508 tis. Kč
Rok realizace: 2019 

 

Naše firma realizovala stavební část rekonstrukce železniční zastávky Velké Karlovice, která obsahovala rekonstrukci železničního svršku a spodku, nástupiště, navazujícího silničního přejezdu a úpravy římsy mostu v km 26,049.

Železniční svršek o délce 250 m se skládal z užitých betonových pražců SB8 a nových kolejnicových pasů tvaru 49E1. Železniční spodek byl obnoven v délce 220 m. Součástí prací na žel. spodku byla i realizace odvodnění a zřízení ochrany svahů.

Dále bylo provedeno jednostranné nástupiště v oblouku o délce 90 m s nástupní hranou 380 mm nad temeno kolejnice typu SUDOP. Přejezd byl osazen celopryžovou konstrukcí s vnitřními panely a vnějšími panely do závěrných zídek.

Stabilita svahu nad novým nástupištěm měla být zajištěna výstavbou betonové opěrné zdi. Při výkopových pracích ovšem došlo k sesunutí svahu. Nebylo možné realizovat opěrnou zeď, a proto bylo geotechnikem stavby navrženo kompletní odtěžení sesunutého svahu, dále pokládka rohoží, překrytí zeminou a osetí. Svah nemohl být při odtěžování zatížen, proto se musel používat bagr s dlouhým ramenem.

Z důvodu stavebních postupů a nedostatku místa bylo nutné zřídit provizorní přejezd přes soukromý pozemek. Jako náhrada za využití pozemku byla projektem stanovena oprava oplocení, kterou jsme rovněž realizovali.

 

002 003 007 006 005 004 010 008 011 009 001 102 103 101