Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Název stavby: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou
Investor: Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Objednatel: STRABAG Rail a.s.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 2020 - 2021
Cena díla: 76 419 tis. Kč

 

Stavba byla členěna na tyto stavební objekty:

 • železniční spodek
 • železniční svršek
 • mostní objekty (1 propustek a 1 most, 4 propustky rušené)

Realizované práce na železničním svršku a spodku:

 1. snesení kolejového svršku s následnou demontáží v délce 4405 m
 2. odtěžení původního štěrkového lože
 3. úprava kolejového lože, uložení chrániček, zlepšení zemní pláně
 4. zřízení zpevněných příkopů (TZZ4 950m, UCB 0 1050m)
 5. zřízení nových konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě fr. 0/32 a kameniva fr. 32/63
 6. montáž koleje na betonových pražcích B91S a kolejnicích 60 E2
 7. úprava geometrické polohy koleje
 8. zhotovení svarů odtavovacím stykovým a aluminotermickým svařováním, zřízení bezstykové koleje

 

K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K01

 

Realizované práce na mostních objektech – propustek v km 23,473:

 1. zřízení pažení a odkop zemního klínu
 2. demolice původního propustku
 3. uložení ŽB trub DN 1000 na novou základovou desku
 4. betonáž monolitické čelní zdi
 5. terénní úpravy vč. odláždění

 

P101 P102 P103 P104 P105

 

Realizované práce na mostních objektech – most v km 23,037:

 1. zřízení pažení a odkop zemního klínu
 2. sanace spodní stavby mostu
 3. celoplošná izolace mostu
 4. betonáž přechodových zídek
 5. zásypy a zřízení štěrkového lože
 6. terénní úpravy vč. odláždění a osetí

 

M202 M203 M204