Opravné práce na trati Nezamyslice - Olomouc

Název stavby: Opravné práce na trati Nezamyslice - Olomouc
Definiční úsek: Oprava v úseku Bedihošť – Prostějov km 79,200 - 80,325
Investor: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Celková částka: 14 945 tis. Kč
Rok realizace: 2019

 

Realizované práce na stavební zakázce zahrnovaly:
  • pročištění stávajícího štěrkového lože v délce 1 125 m
  • vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách 25 m, jejich odvoz na meziskládku a následně demontáž
  • pokládka nového kolejového roštu strojem PA Robel z kolejnic tvaru S49E1 v délkách 75m a betonových pražců B91 S/2 v ose koleje v celkové délce 1 025 m
  • doplnění kolejového lože novým kamenivem frakce 32-63 třídy BI
  • směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou do APK a doplnění kolejového lože do profilu
  • výměna LIS a svaření koleje odtavovacím svařováním do BK
  • demontáž stávající betonové přechodové konstrukce a zřízení nové celopryžové konstrukce typu Strail
  • úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

 

01 02 03 05 06 07