Úprava kolejiště v žst. Petrovice u Karviné

Název stavby: Úprava kolejiště v žst. Petrovice u Karviné
Investor: SŽDC, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Traťový úsek: 326 Dětmarovice - Petrovice u Karviné
Definiční úsek: sudá kolejová skupina zebrzydowickoho zhlaví v žst. Petrovice u Karviné
Rok realizace: 2016

Rozsah prací:
V rámci stavby "Úprava kolejiště v žst. Petrovice u Karviné" společnost TOMI - REMONT a.s. provedla úpravu železničního svršku a úpravu zabezpečovacího zařízení v žst. Petrovice u Karviné. Zahrnovalo to vytržení 4 ks stávajících výhybek (výhybky č 19ab, 27, 28 a 31), vytržení koleje č. 32a a přípojů (T/dř/T5) k trhaným výhybkám a opravu výhybek č. 22, 29 a 34 včetně přípojů. Vytržené výhybky a přípoje (T/dř/T5) na dřevěných pražcích v koleji č. 28a byly nahrazeny smontovanými kolejovými poli S49/dř/S4 a kolejovými poli T/SB5/T5 vyzískanými z koleje č. 32a. Vrámci úpravy zabezpečovacího zařízení se upravovalo stávající zabezpečovací zařízení včetně návěstidel, přestavníků a kolejových obvodů.

 

ref zeleznicni Petrovice A 001m ref zeleznicni Petrovice A 002m ref zeleznicni Petrovice A 003m ref zeleznicni Petrovice A 004m