Oprava geometrické polohy koleje v obvodu VTM1 - 2018

Název stavby: Oprava GPK v obvodu VTM1 - 2018
Investor: SŽDC a.s. OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Traťový úsek: Olomouc - Zábřeh na Moravě
Cena díla: 11 122 000,- Kč
Termín realizace: 05/2018

 

Rozsah prací:

Jeden z úseků, ve kterém došlo k opravě geometrické polohy koleje, byl v traťovém úseku Olomouc - Zábřeh na Moravě, přesněji ve vybraných mezistaničních úsecích a v jedné staniční koleji.

Úsek Červenka – Moravičany - železniční spodek naše společnost zrealizovala v rámci stavby „Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě“ již v letech 2006 a 2007. Při výstavbě byla, mimo jiné, použita tenkrát na našem území revoluční technologie zřízení železničního spodku bez snášení železničního svršku, a to díky využití sanačního komplexu AHM 800-R (viz foto č. 1-7) od rakouské firmy Swietelsky.

Ve stejném duchu, tedy za použití nového, moderního, výkonného stroje pracujícího s velkou přesností jsme k danému zadání přistoupili i letos.

Vlastní práce spočívaly ve strojním podbití kolejí, v doplnění štěrkového lože a v úpravě štěrkového lože do normového stavu. Součástí stavby byla i oprava přejezdu v km 61,599 v mezistaničním úseku Červenka – Moravičany.

Pro opravu geometrické polohy koleje byl použit stroj ASP 09-4X Dynamic s integrovaným dynamickým stabilizátorem kolejového lože a stroj na úpravu štěrkového lože BDS-2000, rovněž od firmy Swietelsky. K této strojní lince byla přičleněna souprava vozů typu Sa pro doplnění štěrku do koleje. Podbíječka má kontinuální pojezd a podbíjí najednou čtyři pražce.

Během čtyř dnů, kdy probíhaly výlukové práce, bylo podbito a upraveno téměř 52 km kolejí. Bylo vysypáno více než 100 vozů štěrku, na trati se pohybovalo více než 40 pracovníků, kteří zajišťovali demontáže a montáže přejezdů, demontáž a montáž ukolejnění, sypání štěrků atd.

Jen díky výborné organizaci práce a logistice mohl pronajatý stroj podbít naplánovaný traťový úsek v tak krátkém čase.

Po podbití bylo následně provedeno zaměření koleje do APK, po jeho vyhodnocení bylo konstatováno splnění zadání, to znamená, že došlo k požadovanému zlepšení geometrické polohy koleje.

 

1k 2k 3 4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k