Oprava výhybek a přípojů v ŽST Štítina

Název stavby: Oprava výhybek a přípojů v ŽST Štítina
Investor: SŽDC s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 18 945 tis. Kč

 

Rozsah prací, které byly předmětem stavby:

  • výměna výhybek č. 1, 2 a 3 a přípojů k nim do kolejí č. 1, 2, 3 a vlečky, včetně výměny štěrkového lože a úpravy GPK koleje
  • zrušení výhybky č. 4
  • oprava staniční koleje č. 5 v železniční stanici Štítina, s výměnou kolejového roštu tv. R65 na betonových pražcích SB8, zkrácení užitné délky a její ukončení zarážedlem
  • zřízení trativodů podél koleje č. 1
  • oprava přejezdové konstrukce na přejezdu v žst. Štítina v km 282,280 (P7743), včetně napojení pozemní komunikace a zřízení štěrbinového žlabu
  • oprava železničního přejezdu v km 10,127 (P7885) na trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín, včetně napojení pozemní komunikace a úpravy převýšení v přilehlém oblouku.

 

2 1 3 5 6 7