Oprava zemního tělesa v koleji na trati Přerov - Břeclav

Název stavby: Oprava zemního tělesa v koleji č. 1, km 101,640 – 101,750 tratě Přerov - Břeclav
Definiční úsek: Hodonín - Lužice
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 14 956 tis. Kč

 

Předmětem stavby bylo provedení hloubkové sanace násypového zemního tělesa koridorové tratě Přerov – Břeclav v km 101,640 – 101,750.

V první fázi bylo nutné vytvořit ve vhodném místě nájezdovou rampu, aby se s technikou bylo možno dostat na násep. Pro ten účel se použil lomový kámen frakce 0/100. Odsunutím trakčního vedení nad kolejí č. 1 se zajistil potřebný pracovní prostor. Po rozebrání železničního svršku a přípravě pláně železničního spodku bylo možné přistoupit k samotné hloubkové sanaci.

Sanace spočívala v zapuštění vibrovaných štěrkových pilířů do násypového tělesa z frakce 8/32. Po zřízení štěrkových pilířů následovaly práce ve sledu: úprava pláně železničního spodku, položení nových zabezpečovacích kabelů, osazení železničního svršku včetně zaštěrkování a následného podbití koleje.

02 03 04 05 01 06