Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk

Název stavby: Odstarnění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo)
Investor: SŽDC, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Staničení: 24,469 756 - 29,808 160
Traťový úsek: Hanušovice - Mikulovice st. hr. (1363)
Definiční úsek: 1363E1 odbočka Slezský kámen; 136310 Slezský kámen - Horní Lipová; 1363F1 žst. Horní Lipová; 136312 Horní Lipová - Lipová-lázně
Termín realizace: 2016 a 2017

 

Rozsah prací:

V rámci stavby "Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo)" společnost TOMI - REMONT a.s. provedla v traťovém úseku odbočka Slezský kámen - Lipová lázně úpravu železničního svršku a spodku, dále úpravu mostů, propustků a rekonstrukci 2 přejezdů. V železničním svršku se jednalo o kompletní dodávku nových betonových pražců B 03, vysokopevnostní kolejnice R400HT (120 m kolejnicové pásy) a nová svršková upevňovadla (v antikorozní úpravě i bez antikorozní úpravy). Vysokopevnostní kolejnice se svařovaly do BK pomocí odtavovací technologie svařovnou PRSM. Účelem stavby bylo zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati bez častých požadavků na opravné práce, což daný úsek před započetím stavby nesplňoval.

  ref zeleznicni Krnov A 001m ref zeleznicni Krnov A 002m ref zeleznicni Krnov A 003m ref zeleznicni Krnov A 004m ref zeleznicni Krnov A 005m