Most Ochoz u Brna - Hostěnice

Název stavby: II/383 Ochoz u Brna - Hostěnice, most 383-005
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Cena díla: 5 848 652 Kč
Termín realizace: 10/2016 - 4/2017

Vice...

Rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích

Název stavby: Rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích
Investor:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Cena díla: 3 366 929 Kč
Termín realizace: 7/2017 - 9/2017

Vice...