Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Název stavby: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou
Investor: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: Správa železnic s.o.
Celková částka: 8 289 tis. Kč
Rok realizace: 2021

 

Stavba představovala pro naši společnost realizaci oprav kolejí a výhybek v železniční stanici Suchdol nad Odrou.
V areálu Správy železnic, s.o. byly nejprve sneseny koleje č. 1s, 2s, 3s, 4s a 5s o celkové délce 519 m a výhybky 101, 102, 103, 104 a 107 vč. přípojů. Odtěžilo se železniční lože, pláň železničního spodku byla upravena a zhutněna. Následovaly práce spojené se zřízením nového kolejové lože a montáží kolejových polí z kolejnic S49 a R65 o celkové délce 916 m. Kolejnice a dřevěné pražce dodal investor.
Po zaštěrkování koleje a úpravě její geometrické polohy strojní podbíječkou bylo posledním krokem svařování kolejí, které dalo vzniknout bezstykové koleji.
Na závěr byly vybudovány stezky.

 

002 003 004 005 006 007 008 001