Oprava mostu v žst. Hulín

Název stavby: Oprava mostu v žst. Hulín
Investor: SŽDC, s. o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Obec: Hulín
Umístění stavby: v místě křížení vodního toku Žabínek s účelovou komunikací zajišťující přístup k areálu SŽDC, SEE a STR OŘ Olomouc v obvodu žst. Hulín
Rok realizace: 2016 - 2017

Více...

Most Ochoz u Brna - Hostěnice

Název stavby: II/383 Ochoz u Brna - Hostěnice, most 383-005
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Cena díla: 5 848 652 Kč
Termín realizace: 10/2016 - 4/2017

Více...