Most Ochoz u Brna - Hostěnice

Název stavby: II/383 Ochoz u Brna - Hostěnice, most 383-005
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Cena díla: 5 848 652 Kč
Termín realizace: 10/2016 - 4/2017

Rozsah prací:
Bylo provedeno vybourání původního mostu přes vodní tok. Následně proběhla výstavba nové monolitické ŽB konstrukce silničního mostu. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou propustků pod přilehlou komunikací, realizovaná z ŽB trub DN 600. Na vtoku a výtoku propustků se zhotovilo odláždění lomovým kamenem. Proběhlo také vybourání původní vozovky v délce cca 105 m a pokládka nových vrstev asfaltu na komunikaci. Po obou stranách vozovky jsme vybudovali nové dlážděné chodníky, včetně nového zábradlí. Na pravé straně komunikace byla zhotovena opěrná zeď z gabionů.

 

ref pozemni Ochoz A 001m ref pozemni Ochoz A 002m ref pozemni Ochoz A 003m 

ref pozemni Ochoz A 004m ref pozemni Ochoz A 005m ref pozemni Ochoz A 006m