Rekonstrukce mostu č. 416-008 II/416 Újezd - Žatčany

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Projektant: Rušar mosty, s.r.o., Brno
Cena díla: 4 771 tis. Kč
Rok realizace: 2018

 

Charakteristika mostu před rekonstrukcí

Jednalo se o silniční most přemosťující řeku Litavu (Cézavu) mezi obcemi Žatčany a Újezd u Brna. Nosnou konstrukci tvořila železobetonová deska tloušťky 400 mm v jednostranném spádu. V podélném směru byla konstrukce uspořádána do 3 polí o šikmých světlostech 6,90, 9,98 a 6,72 m. Most byl jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, směrově v pravotočivém oblouku, pravý, masivní, otevřeně uspořádaný s neomezenou volnou výškou.

Charakteristika provedených oprav

Stavební práce spočívaly v kompletní rekonstrukci nevyhovujícího stavu mostního svršku, který byl odstraněn a nově zbudován. Práce zahrnovaly zřízení nové betonové spádové desky, izolace a tří vrstvého vozovkového krytu.

Původní římsy ze železobetonu a dlážděné chodníky byly vybourány a nahrazeny novými monolitickými železobetonovými římsami. Instalovaly se nové rigolové odvodňovače 300/500 a podpovrchové závěry. Jako bezpečnostní zádržný systém se osadilo ocelové svodidlo s úrovní zadržení H2. Součástí bylo rovněž nové ocelové zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Nosná konstrukce a spodní stavba byla sanována.

 1 2 3 4 6 0 5