Rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích

Název stavby: Rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích
Investor:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Cena díla: 3 366 929 Kč
Termín realizace: 7/2017 - 9/2017

Vice...