Rekonstrukce mostu ev. č. 4166-4 III/4166 Šaratice

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Projektant: TRANSCONSULT s. r.o., Hradec Králové
Cena díla: 4 326 tis. Kč
Rok realizace: 2018

 

Rozsah prací:

Předmětem zakázky byla přestavba mostu přes Milešovský potok (železobetonová deska se zabetonovanými ocelovými válcovanými „I“ profily, opěry z kamenného zdiva). Technický stav původního mostu i parametry byly již nevyhovující daným požadavkům, a proto se ho správce mostu rozhodl nahradit novou železobetonovou mostní rámovou konstrukcí v témže místě.

Velikost nového mostního otvoru splňuje normové požadavky na převedení průtoků velkých vod. Šířkové uspořádání převáděné komunikace v rozsahu navržené úpravy odpovídá kategorii MO2 10,5/8,5/30 dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

 1 2 3 4 0 6 5