Návsí (Nawsie) budova osobního nádraží

Název stavby: Návsí (Nawsie) ON
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Rok realizace: srpen - prosinec 2018
Cena díla: 10 300 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Návsí u Jablunkova

 

Předmětem stavební zakázky byla především oprava vnějšího pláště budovy, což představovalo opravu a nový nátěr lícového zdiva fasády. Dále práce zahrnovaly výměnu oken a dveří a realizaci nové střešní krytiny včetně opravy krovu a nového hromosvodu. Byla také zbudována nová kanalizační přípojka – částečně gravitační, částečně tlaková.

Vedle těchto prací bylo provedeno odstranění původních vnitřních nesoudržných omítek v suterénu a provedení nových, včetně maleb. Okenní otvory v suterénu se osadily novými mřížemi z tahokovu v ocelovém rámu. Byly vyměněny plechové kryty anglických dvorků v původních rozměrech. Provedly se renovace klempířských a zámečnických prvků na fasádě, které byly opraveny a nalakovány nebo vyměněny za nové. Funkční elektrické a sdělovací rozvody na fasádě byly skryty do drážek a lišt, nefunkční byly odstraněny. Dále byla provedena regenerace luxferových oken a dalších prvků na fasádě.

Orientační systém byl doplněn piktogramy a tabulemi dle požadavků SŽDC. Práce v interiéru se týkaly provedení nových omítek vč. výmalby na schodištích a sanační omítky s větrací lištou v dopravní kanceláři.

V souvislosti s realizací nové přípojky kanalizace byl chodník předlážděn, aby splňoval požadavky na bezbariérový provoz.

Vestibul nádražní budovy prohlédl díky novému osvětlení, opravě podhledu a novým malbám stěn. WC bylo vybaveno přebalovacím pultem.

03 01 04