Oprava trati v úseku Pivín Bedihošť 2. etapa

Název stavby: Oprava trati v úseku Pivín – Bedihošť – 2. etapa
Investor: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: Společnost:
Vedoucí společník:
Společník:
„TOMI + HSM – Pivín - Bedihošť“
TOMI-REMONT, a.s.
Hroší stavby Morava a.s.
Celková cena:
39 235 tis. Kč
Realizace: 2023

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce železničního svršku trati v úseku Pivín – Bedihošť v celkové délce cca 3 000 m. Ještě před samotnou výlukou byl zahájen návoz pražců. Betonové pražce B91 T/2, celkem 4 590 ks, byly převáženy nákladními automobily a skladovány v žst. Čelčice. Byly také rozvezeny nové kolejnice 49E1 délky 75 m v celkovém počtu 76 ks.

V celém úseku bylo provedeno čištění štěrkového lože pomocí strojní čističky. Poté byla kolej podbita. Následovala demontáž koleje pomocí kolejového jeřábu UK 25/18, který vytrhal původní kolejový rošt. Kolejové páry v délkách 25 m byly převezeny do žst. Prostějov, kde došlo k jejich demontáži. Vyčištěné kolejové lože bylo pomocí grejdru rozhrnuto do předepsané výšky a hutněno vibračním válcem.

Na předštěrkovanou zhutněnou pláň byla provedena pokládka nových betonových pražců, po které následovalo upevnění kolejnic. Nový kolejový rošt byl zasypán drceným kamenivem předepsané frakce 31,5/63 BI a pomocí strojní podbíječky ASP 08-275 UM 3S/910 byla kolej zvednuta do předepsané polohy. Nakonec byla celá nová kolej svařena do bezstykové koleje.

Jako součást stavebních prací jsme v traťovém úseku Nezamyslice – Prostějov o délce 18 km osadili celkem 288 ks nových hektometrovníků.

 

02 03 04 05 06 07 08 01 09