Oprava mostních objektů v žst. Ostrava hlavní nádraží

Název stavby: Oprava mostních objektů v žst. Ostrava hlavní nádraží
Investor: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 8 827  tis. Kč

 

V souvislosti se stavbou „Oprava mostních objektů v žst. Ostrava hlavní nádraží“ naše společnost zajišťovala opravu dvou stavebních objektů.

SO 01 lávka km 0,217

Je to lávka přes schodišťová ramena spojuje IV. a V. nástupiště (z příjezdu Ostrava Svinov a Ostrava Střed) s výpravní budovou žst. Ostrava Hlavní.

SO 02 lávka km 267,240

V tomto případě jde o lávku přes schodišťová ramena spojuje I. a II. nástupiště (z příjezdu Ostrava Svinov a Bohumín) s výpravní budovou žst. Ostrava Hlavní.

Oprava obou lávek spočívala zejména:
  • ve výměně původních dřevěných a ocelových oken za okna nová hliníková
  • v úpravě ostění, pohledových ploch u všech ocelových konstrukcí
  • v sanaci povrchů stěn a stropů tubusu lávky
  • v lokální opravě povrchu pochozí plochy lávky
  • v sanaci zábradlí na schodišťových ramenech
  • v obnově bezpečnostních nátěrů ocelové konstrukce schodišťových ramen
  • v opravě zastřešení novou střešní krytinou, včetně nového oplechování.

01 02 03 04 05 06