Oprava zpevněných ploch - OTV Hulín

Název stavby: Oprava zpevněných ploch - OTV Hulín
Stavební objekt: Oplocení PS Hulín - oprava sesuvu svahu
Investor: SŽDC s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 10/2018 - 05/2019
Celková částka: 5 098 tis. Kč

 

Stavba se nachází v areálu OTV Hulín a jejím hlavním cílem byla obnova komunikací a navýšení zpevněných ploch v areálu.

Nejprve se provedlo odstranění původní panelové komunikace, včetně svrchní části konstrukční vrstvy.

Z důvodu sesuvu svahu bylo nutné vybudovat opěrnou zeď v délce 27 m z betonových prefabrikátů, osazenou na podkladní beton. Teprve potom bylo možné pokračovat v pracech na komunikacích. Na nově provedenou konstrukční vrstvu mechanicky zpevněného kameniva tl. 200 mm byl následně položen nový cementobetonový kryt vozovky v tl. 160 mm vyztužený kari sítěmi.

Z důvodu lepší přístupnosti pro kamiony byla nová trasa narovnána a komunikace rozšířena. Veškeré plochy jsou odvodněny podélným a příčným sklonem komunikace a to buď do přilehlého terénu, nebo v případě nové zpevněné plochy do vsakovacího žlabu. Celková nová výměra zpevněných ploch je 2 540 m2.

01 02 03 04 05 06