Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov Olomouc

Název stavby: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc
Investor: Správa železnic, s.o., Stavební správa východ
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 2020 - 2021
Místo stavby: Šternberk

 

Na rozsáhlém stavebním projektu se naše firma podílela v této etapě na 3 stavebních objektech v železniční stanici Šternberk. Prováděli jsme rekonstrukci výpravní budovy, vybudovali novou trafostanici a kompletně rekonstruovali nástupiště včetně přejezdu, který je jeho součástí.

Výpravní budova

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Šternberk se týkala jak interiéru, tak i vnějšího pláště objektu.
V interiéru práce zahrnovaly kompletní odstranění všech původních omítek a následně zřízení nových. Dále z důvodů změny vnitřního dispozičního řešení jsme dozdívali příčky, přemísťovali dveřní otvory, což znamenalo osazení nových překladů. Pro interiérové dveře bylo zvoleno provedení s úpravou lamino.
V celé výpravní budově se prováděla nová elektroinstalace. Na stropech jsou nově zhotoveny podhledy ze sádrokartonu. Rovněž byly vybourány veškeré původní podlahy, vybetonovány nové, včetně nášlapné vrstvy - PVC a dielektrický koberec. V některých místnostech byla provedena zdvojená podlaha.
Na exteriérové části budovy jsme rekonstruovali sedlovou střechu v rozsahu nových latí a nové střešní krytiny ze šablon poplastovaného plechu. Dále jsme zhotovili novou zateplenou fasádu, osadili plastová okna včetně nůžkových interiérových mříží. Venkovní dveře jsou hliníkové bezpečnostní.
Současně s výpravní budovou jsme zrekonstruovali ocelový přístřešek, včetně střešní krytiny. V okolí výpravní budovy jsme realizovali zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

VB02 VB03 VB04 VB05 VB06 VB07 VB08 VB09 VB10 VB01

 

Trafostanice

Stavba nové trafostanice byla založena na železobetonové základové desce. Samotná budova je z prefabrikovaných dílů stěn a stropu. Zastřešení se skládá z dřevěného krovu a krytiny z drážkovaného barevného hliníkového plechu.
Součástí stavby trafostanice byla dodávka kabelové komory, zřízení kompletní elektroinstalace, vzduchotechniky, hromosvodu a provedení zateplené fasády. Dokončovací práce zahrnovaly terénní úpravy.

TS02 TS03 TS04 TS05 TS06 TS01

 

Nástupiště

Stavba nástupiště spočívala v kompletním odstranění starého mimoúrovňového panelového nástupiště mezi kolejí č. 1 a č. 3. Poté se postupně realizovaly spodní vrstvy, včetně odvodňovacího trativodu. V celé délce 110 m nového nástupiště jsme vytvořili podkladní betonovou vrstvu pod nástupištní „I“ profily H130 bez konzolových desek délky 2 m. Jedná se o typ nástupiště L bez konzolových desek dodávané firmou ŽPSV, které tvoří pohledovou hranu nástupiště. Betonové stěny lícové strany nástupiště byly prováděny monoliticky přímo na stavbě. Pochozí vrstva je z nástupištních zádlažbových desek s funkcí varovného pásu a zámkové dlažby. Po celé délce bylo osazeno zábradlí. Součástí námi prováděné rekonstrukce byla realizace přejezdu z celopryžových panelů u tohoto nástupiště.

N02 N03 N042 N05 N06 N01