Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

Název stavby: Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Rok realizace: 2020
Celková částka: 9 047 tis. Kč

 

Předmětem stavební zakázky „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“ pro naši firmu byly následující stavební objekty.

SO 02 - Nástupiště, chodníky a zpevněné plochy, městský mobiliář
SO 03 - Estetizace okolních ploch

Práce na těchto objektech zahrnovaly vybudování nových výstupních a nástupních bezbariérových zastávek tramvaje s pochozí plochou v délkách 33 m a šířce 2,5 m se zámkové dlažby. Součástí zakázky jsou i pojížděné plochy kolejiště, včetně nových konstrukčních vrstev a s tím spojené terénní úpravy středu točny. Dále úprava pochozí plochy v okolí budovy sociálního vybavení, napojení a úprava chodníků a cyklostezky. Dodávali jsme rovněž nový mobiliář, tj. lavičky a odpadkové koše.

K02 K03 K04 K05 K08 K12 K10 K11 K07 K01

 

SO 04 - Zastřešení nástupiště

Na nástupním nástupišti bylo zadání vybudovat novou ocelovou konstrukci přístřešku rozměru 20 x 2 m se zastřešením. Stavebně je konstrukce osazena na železobetonových patkách, zastřešení je realizováno z lepeného skla se zastiňujícím potiskem. Přístřešek je doplněn o dřevěné pohledové prvky a lavičky.

P02 P03 P05 P01

 

SO 05 - Revitalizace budovy sociálního vybavení

Revitalizace byla zaměřena na zlepšení estetických, stavebně technických vlastností objektu a změnu dispozičního uspořádání vnitřních prostor, za účelem zvýšení kvality a rozšíření možností využití původní kruhové nepodsklepené budovy.
Hlavním důvodem bylo zajištění nového zázemí pro řidiče a městskou policii, WC pro veřejnost a vybudování komerčního prostoru. Stavební úpravy zahrnovaly opravu ploché střechy, zateplení fasády panely s PUR jádrem, výměnu všech hliníkových výplní okenních a dveřních otvorů, nové vnitřní příčky z tvárnic, novou konstrukci všech podlah, včetně hydroizolací a veškeré nové vnitřní instalace (topení, voda, elektro, odpady atd.).

B02 B03 B04 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B01