Opava východ ON oprava oken

Název stavby: Opava východ ON – oprava oken
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: YARD service s.r.o., Ostrava
Rok realizace: 8 - 11/2019
Cena díla: 2 250 tis. Kč

 

Stavební objekt výpravní budovy v Opavě má tři nadzemní podlaží, podkroví a jedno podzemní podlaží. Předmětem prací bylo provedení odborné opravy všech stávajících dřevěných dvojitých oken ve fasádě objektu. Celkem se jednalo o 1.035 okenních křídel.

Oprava oken zahrnovala:
  • mechanické odstranění starého nátěru pevných rámů oken a okenních křídel, následně jejich přebroušení
  • truhlářské práce - vyspravení dřevěných částí, tmelení, přebroušení
  • seřízení kování (popřípadě jejich výměna), výměna prasklých skleněných výplní
  • aplikace nátěrového systému na pevné rámy a křídla oken
  • montáž vnitřních žaluzií a nalepení dekoračních folií na skla do vybraných oken.

Vybraná okna v 1.PP byla vyměněna za nová z plastových profilů. Na závěr bylo provedeno vyspravení a výmalba ostění kolem všech oken.

 

01 02 03