Rekonstrukce výpravní budovy žst. Olomouc - Řepčín

Název stavby: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc - Řepčín
Investor: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: Ing. arch. Jan Horký
Rok realizace: 2020 - 2021

 

Práce na stavbě „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc - Řepčín“, kterou jsme realizovali, se týkaly jak samotné výpravní budovy, tak i úprav jejího okolí.

Stavební práce zahrnovaly demolici přibližně 40 % původního stavebního objektu. Následovalo zazdění některých stavebních otvorů a dozdění ubouraných částí čekárny. Dále byla uvnitř výpravní budovy provedena kompletně nová elektroinstalace. Nově vybudované je sociální zázemí, a to jak pro výpravčí, tak i pro cestující. V zázemí provozní části se osadila nová kuchyňská linka. Vodoinstalace byla doplněna o úpravny vody.

Původní vnitřní a venkovní dveře i okna byly nahrazeny novými plastovými a hliníkovými. Interiér dostal nové omítky. V dopravní kanceláři a čekárně byla zhotovena nová litá podlaha Weberfloor. Schodiště do sklepa uzavírá nově skleněná dělící stěna.

Vnější zdivo budovy jsme zateplili kontaktním zateplovacím fasádním systémem. Provozní část budovy byla opláštěna tahokovem z hliníkového materiálu.

Na výpravní budově je nový krov z dřevěných příhradových vazníků, zateplený minerální vatou Isover. Sedlová střecha se provedla z hliníkové krytiny Prefa Prefalz.

V souladu se současnou platnou legislativou bylo řešeno odstraňování srážkových vod vsakováním v místě jejich spadu. Dešťová voda zachycená půdorysem střechy a zpevněnými plochami kolem budovy je svedena do v zemi zabudovaného vsakovacího objektu z plastových bloků.

Prostor před výpravní budovou u nástupiště a přístup na nástupiště okolo budovy byl vydlážděn zámkovou dlažbou. V prostoru u výpravní budovy a čekárně se osadily orientační prvky a mobiliář. Stavební práce jsme zakončili úpravou ploch po demolici, zbudováním zpevněného příjezdu k budově ze štěrkodrti a finálními terénními úpravami.

Celkové pojetí nového vzhledu budovy po estetické stránce velmi dobře souzní s průmyslovou částí Olomouce, ve které se objekt nachází.

 

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01