Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov

Název stavby: Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov
Investor: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: Správa železnic s.o.
Celková částka: 18 229 tis. Kč
Realizace: 06 - 09 / 2021

 

Předmětem stavební zakázky pro naši společnost bylo provedení oprav staničních kolejí a výhybek v železniční stanici Rýmařov, včetně rekonstrukce nástupiště a osazení nové opěrné zídky.
Původní kolejový svršek v železniční stanici o celkové délce 1085 m, včetně všech výhybek, byl kompletně snesen. Následně byla provedena úprava pláně železničního spodku a realizován nový železniční svršek o celkové délce 953 m (kolejnice S49 na betonových i dřevěných pražcích) včetně osazení 6 výhybek z materiálu dodaného investorem. Na závěr byla provedena kompletní úprava geometrické polohy koleje v celé stanici automatickou strojní podbíječkou.
Součástí oprav bylo vybudování i nového nástupiště u výpravní budovy z L bloků UB5. Pro pochozí plochu byla zvolena zámková dlažba včetně prvků s varovnou funkcí pro vodící pás. Čela nástupiště se zhotovila z betonových monolitických zídek.
Nová opěrná zídka, kterou jsme dle projektové dokumentace postavili u kusých kolejí č. 1a a 2a, byla zhotovena z betonových ”LEGO” bloků. Kusé koleje jsou zakončeny monolitickými zídkami. Na tyto zídky jsme osadili ocelové nárazníky. Svah u menší zídky jsme odláždili lomovým kamenem, u větší zídky pak svah upravili, ohumusovali a oseli travním semenem.

 

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 001