Oprava výpravní budovy Valašské Meziříčí

Název stavby: Oprava výpravní budovy Valašské Meziříčí
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2019
Cena díla: 8 799 tis. Kč

 

Předmětem zakázky byly stavební úpravy výpravní budovy v železniční stanici Valašské Meziříčí. Provedené práce v interiéru zahrnovaly rekonstrukci vestibulu, modernizaci čekárny (nová podlaha, výmalba), celkovou rekonstrukci zasedací místnosti a WC pro zaměstnance.

Větší část prací probíhala vně budovy. Rekonstrukce ploché střechy spočívala v odstranění horních vrstev původní konstrukce, po které bylo provedeno vyrovnání a vyspádování podkladových vrstev. Následně byla položena tepelná izolace střechy a nová střešní krytina. Na závěr byly kompletně vyměněny klempířské prvky atiky, instalován nový hromosvod a vyhřívání dešťových svodů.

K dalším provedeným pracím patří výměna plastových oken, včetně nových parapetů, a dveří. Dále byla opravena vnější fasáda budovy a celá rekonstruovaná část opatřena novým nátěrovým systémem. Mimo jiné byl částečně zmodernizován orientační systém pro cestující. Součástí prací byla také rekonstrukce rozvodů elektroinstalace – slaboproud i silnoproud.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12