Drahanovice ON-SA

Název stavby: Drahanovice ON-SA
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Podzhotovitel: OHL ŽS a.s.
Generální projektant: DRAWINGS s.r.o., Ing. Tomáš Derka
Rok realizace: 2018
Cena díla: 4 230 tis. Kč
Místo stavby: Železniční stanice Drahanovice

 

Předmětem stavby byly stavební úpravy výpravní budovy v železniční stanici Drahanovice. Akce zahrnovala rekonstrukci dvou bytových jednotek, včetně dodání kuchyňských linek, opravu střechy včetně nového hromosvodu, opravu fasády výpravní budovy, výměnu oken včetně parapetů a osazení mříží na okna v 1. podlaží. Dále byly provedeny klempířské práce (svody, žlaby, oplechování říms a komínů), rekonstrukce elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodní přípojky, včetně vnitřní kanalizace a vodovodu. V souvislosti s rekonstrukcí přípojky byl položen nový asfaltový povrch dotčené komunikace.

03 02 06 07 10 11 12 13 01