Optimalizace koryta Blata, Senice na Hané

Název stavby: Optimalizace koryta Blata, Senice na Hané
Investor: Povodí Moravy, s.p. Brno
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Cena: 1 965 000 Kč
Termín realizace: 7/2017 - 10/2017

Rozsah prací:
Jedná se o optimalizaci koryta vodního toku Blata. Práce spočívaly v odstranění sedimentů, vybudování kynety koryta a zřízení pochůzné bermy se zatravněním.

 

ref ostatni Blata Senice 001mref ostatni Blata Senice 002mref ostatni Blata Senice 003mref ostatni Blata Senice 004m