Rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích

Název stavby: Rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích
Investor:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Cena díla: 3 366 929 Kč
Termín realizace: 7/2017 - 9/2017

Rozsah prací:
Práce byly provedeny řádně a odborně, v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny bez vad. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů.

 

ref ostatni Zed Petrovice A 001m ref ostatni Zed Petrovice A 002m ref ostatni Zed Petrovice A 003m

ref ostatni Zed Petrovice A 004m ref ostatni Zed Petrovice A 005m