Oprava Mostu v km 3,949 trati Opava Hradec nad Moravicí

Název stavby: Oprava Mostu v km 3,949 trati Opava – Hradec nad Moravicí
Investor: Správa železnic s.o., SMT Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: Sudop Brno spol. s.r.o.
Realizace: 07 - 08 / 2021
Cena díla: 10 163 tis. Kč

 

Předmětem stavby bylo provedení opravy jednokolejného železničního mostu o dvou otvorech přes řeku Hvozdnici a její inundační prostor. Každý otvor překlenuje samostatná ocelová konstrukce, staticky působící jako prostý nosník. Konstrukce nad prvním otvorem (K01) je ocelová, nýtovaná, trámová, plnostěnná s dolní prvkovou mostovkou. Délka konstrukce je 21,4 m. Konstrukce nad druhým otvorem (K02) je rovněž ocelová a tvoří ji dvojice hlavních nosníků bez mostovky s plošným uložením mostnic přímo na horní pásnice hlavních nosníků. Délka konstrukce je 4,70 m. Obě konstrukce jsou uloženy na ocelových tangenciálních ložiscích.

Realizovali jsme kompletní protikorozní ochranu ocelových konstrukcí, povrchovou sanaci kamenného zdiva spodní stavby mostu, nové železobetonové úložné prahy na opěrách i mezilehlém pilíři a zajištění přechodů drážních stezek na most krátkými opěrnými zdmi s podélně skloněnou římsou. Vše bez snesení ocelové nosné konstrukce mostu. Dále práce zahrnovaly výměnu všech mostnic a pozednic, přípoje do koleje, včetně nového štěrkového lože v přilehlých úsecích.

Veškeré stavební práce, zejména vybudování nových úložných prahů, demontáž a následně montáž nového železničního svršku, byly provedeny v nepřetržité výluce za pouhých 38 dní. Ke stavebnímu objektu byl přístup pouze po kolejích a veškeré dodávky materiálů a návozy se museli řešit kolejovou dopravou.

 

02 03 04 05 06 07 08 11 12