Oprava mostu v km 25,938 trati Horní Lideč Vsetín a výměna mostnic v koleji č. 2 (Lužná)

Název stavby: Oprava mostu v km 25,938 trati Horní Lideč – Vsetín a výměna mostnic v koleji č. 2
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 2018
Cena díla: 12 511 tis. Kč

 

Tato stavba navazovala na etapu, kterou jsme realizovali v předcházejícím roce na koleji č. 1. Obě akce dohromady zahrnovaly dva mosty, kolej č. 1 a kolej č. 2.

SO 01 Oprava mostu v km 25,938

U nosných konstrukcí jsme provedli sanaci uložení ložisek, celkovou protikorozní ochranu, výměnu a dotažení uvolněných šroubů a výměnu mostnic. Byly osazeny nové upevňovací prvky u podlahových plechů a pojistných úhelníků. U spodní stavby na opěrách a křídlech jsme přespárovali kamenné zdivo a provedli částečnou povrchovou reprofilaci závěrných zídek. Původní zábradlí na nosné konstrukci bylo opraveno a doplněno druhou příčlí.

SO 02 Železniční svršek

Byla vyjmuta kolej na mostě a ve výbězích pojistných úhelníků před a za mostem. V těchto místech se vyměnil celý kolejový rošt a malé dilatační zařízení (KMDZ), 2x 2 ks na obou kolejích. Původní kolejnice byly vyměněny za nové S 49, původní podkladnice za nové široké S4M na mostě a dále S4 a také nové pružné upevnění Skl 24 včetně drobného svrškového materiálu a PE podložek tl. 2 mm.
Dále byla provedena protikorozní ochrana pojistných úhelníků, výměna vrtulí a spojovacích šroubů a rovněž bylo ve výbězích na obou stranách mostu vyměněny pražce.
Původní dilatační zařízení se demontovala a nová KMDZS49 (1:20 dilatující délka 30 – 80 m, dlouhé 4200 mm) se umístila do původní polohy.
U svrškových prací došlo k úpravě uložení pozednic, včetně jejich výměny za nové a k výškové korekci (vyrovnání nivelety) koleje cca 200 m před a za mostem.

SO 03 Kotvení a výměna nýtů

Dodatečné kotvení nosné konstrukce, ke kterému bylo přikročeno, bylo provedeno z důvodu zvýšení stability mostu při zatížení větrem a pro případ vykolejení drážního vozidla. Ke kotvení bylo použity ocelové převázky z dvojice profilů UPN 300-S355 SWT, které se ukotvily do opěr a pilíře pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu TITAN 40/20.

 

03 05 08 04 06 09 07 02 01