Oprava mostu a koleje č. 1 v km 152,691 trati Břeclav Přerov (Napajedla)

Název stavby: Oprava mostu v km 152,691 trati Břeclav – Přerov a výměna mostnic v koleji č. 1
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Projektant: Ing. Pavel Šedivý
Rok realizace: 2018
Cena díla: 3 964 tis. Kč

 

Stavební akce se dělila na 2 stavební objekty.

SO 01 Úpravy koleje č. 1

Byla vyjmuta původní kolej na mostě a ve výbězích pojistných úhelníků před a za mostem (od km 152,642 do km 152,770). V tomto úseku je kolej vedena v přímém směru. Na mostě se nahradily stávající kolejnice novými, typem UIC 60 (v délce 120 m), kolej byla poté zřízena jako bezstyková.

Dále byla provedena protikorozní ochrana pojistných úhelníků, výměna vrtulí a spojovacích šroubů a rovněž bylo ve výbězích na obou stranách mostu vyměněno celkem 40 ks pražců za nové. Svrškové práce se skládaly z úpravy uložení pozednic, včetně jejich výměny za nové a byla také vyrovnána niveleta koleje.

SO 02 Oprava mostu 152,691 koleje č. 1

Předmětem opravy samotného mostu bylo provedení sanace uložení při nadzvednutí konstrukce, jak u pohyblivých, tak pevných ložisek. Dále byla provedena protikorozní ochrana u dosedacích ploch mostnicových sedel a celková výměna mostnic a pozednic. Osadily se nové upevňovací prvky u podlahových plechů a pojistných úhelníků. U spodní stavby (opěry a křídla) se provedlo přespárování kamenného zdiva a povrchová reprofilace zdiva úložných prahů.

 

01 02 03 04