Oprava železničního mostu v km 110,840 trati Val. Meziříčí - Frýdek-Místek

Název díla: Oprava mostních objektů na trati Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí
Název objektu: Most v km 110,840 trati Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek
Investor: SŽDC s.o., OŘ Ostrava
Projektant: Ing. Jan Šedivý
Cena díla: 10 366 tis. Kč
Rok realizace: 2019

 

Předmětem stavby byly opravné práce na stávajících konstrukcích mostu a na železničním svršku.

Na konstrukcích mostu byla provedena výměna mostnic a pozednic, sanace a rektifikace ložisek, úprava podlah na mostnicích a chodnících, úprava pojistných úhelníků a sanace povrchů spodní stavby a přilehlých svahových kuželů. Byly vybudovány nové železobetonové opěrné zdi přechodů drážních stezek. Součástí prací byla rovněž nová protikorozní ochrana všech ocelových prvků.

Předmětem opravy železničního svršku byly úpravy svršku stávající koleje, vyvolané požadavkem na výměnu mostnic na ocelové konstrukci mostu. V rámci těchto prací byl snesen svršek v délce 100 m, který byl po provedení prací na mostě nahrazen novým svrškovým materiálem. Současně s tím byla provedena místní směrová a výšková úprava koleje na mostě a v jeho předpolí.

Celková délka úseku trati, na kterém se provedly směrové a výškové korekce polohy koleje, byla 400 m. Nový svršek byl obnoven v délce 100 m. Na valašské straně byly do koleje vloženy dvě KMDZ (kolejnicové malé dilatační zařízení), jedno, které oddělilo kolej na mostě od bezstykové koleje v trati a druhé před pohyblivým ložiskem mostu.

3 4 5 6 8 IMG_7623 IMG_7627 IMG_7638 IMG_7636 IMG_7626 7