Aktuality-Tomi-Remont

 

test
integrovaný systém řízení PDF

Integrovaný systém řízení

Zavedení, udržování a zlepšování QMS
Zavedení, udržování a zlepšování EMS
Zavedení, udržování a zlepšování SM BOZP

Platné dokumenty:

Politika integrovaného systému řízení ze dne 1.8.2010


Zavedení, udržování a zlepšování QMS

 • zavádění QMS podle ČSN EN ISO 9002:1995 od února 1997,
 • provedení certifikace TZÚS Praha, s.p. v listopadu1998,vydání certifikátu č. 118/99 dne 21.1.1999, potvrzujícího shodu systému řízení pro provádění stavebních prací v oboru rekonstrukce a modernizace tratí ČD a železničních vleček, staveb železničního spodku a staveb souvisejících, oprav a údržby železničního svršku a spodku včetně svařování kolejnic a montáže lepených izolovaných styků s normou ČSN EN ISO 9002:1995 s platností do 1.2.2002,
 • rozšíření certifikátu č. 118/99 dne 8.1.2001 o obor provádění stavebních a silničních prací na pozemních komunikacích,
 • vydání certifikátu č. 512/2002 dne 10.6.2002 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 1.7.2005,
 • vydání certifikátu č. 1064/2005 dne 30.6.2005 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 1.7.2010,
 • 2. vydání certifikátu č. 1064/2005 dne 26.7.2007 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 1.7.2008,
 • vydání certifikátu č. 1543/2008 dne 26.6.2008 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 26.6.2011,
 • 2. vydání certifikátu č. 1543/2008 dne 23.6.2009 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 26.6.2011,
 • 3. vydání certifikátu č. 1543/2008 dne 21.6.2010 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 26.6.2011,
 • vydání certifikátu č. 1930/2011 dne 7.6.2011 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 7.6.2014.
 • 2. vydání certifikátu č. 1930/2011 dne 30.5.2012 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 7.6.2014.
 • 3. vydání certifikátu č. 1930/2011 dne 30.5.2013 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 7.6.2014.
 • vydání certifikátu č. 2244/2014 dne 5.6.2014 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 5.6.2017.

Zavedení, udržování a zlepšování EMS

 • zavádění EMS podle ČSN EN ISO 14001:1997 od října 2002,
 • provedení certifikace TZÚS Praha, s.p. leden až březen 2005,
 • vydání certifikátu č. 47/2005 dne 30.3.2005, potvrzujícího vytvoření, dokumentování a zavedení vlastního systému environmentálního managementu pro procesy provádění staveb odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 14001:1997 s platností do 31.3.2008,
 • vydání certifikátu č. 47/2006 dne 20.4.2006 odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 14001:2005 s platností do 31.3.2008,
 • vydání certifikátu č. 162/2007 podle ČSN EN ISO 14001:2005 dne 13.7.2007 s platností do 31.7.2010.
 • vydání certifikátu č. 314/2010 podle ČSN EN ISO 14001:2005 dne 23.6.2010 s platností do 23.6.2013,
 • 2. vydání certifikátu č. 314/2010 podle ČSN EN ISO 14001:2005 dne 3.6.2011 s platností do 23.6.2013.
 • 3. vydání certifikátu č. 314/2010 podle ČSN EN ISO 14001:2005 dne 30.5.2012 s platností do 23.6.2013.
 • vydání certifikátu č. 475/2013 podle ČSN EN ISO 14001:2005 dne 30.5.2013 s platností do 30.5.2016.
 • 2. vydání certifikátu č. 475/2013 podle ČSN EN ISO 14001:2005 dne 5.6.2014 s platností do 30.5.2016.

Zavedení, udržování a zlepšování SM BOZP

 • zavádění SM BOZP podle OHSAS 18001:1999 od září 2006,
 • registrace žádosti o certifikaci SM BOZP provedena TZÚS Praha, s.p. dne 4.10.2006 pod číslem SM BOZP/32/2006,
 • provedení certifikace TZÚS Praha, s.p. květen až červen 2007,
 • vydání certifikátu č. 37/2007 podle OHSAS 18001:1999 dne 13.7.2007 s platností do 31.7.2010,
 • 2. vydání certifikátu č. 37/2007 podle ČSN OHSAS 18001:2008 dne 30.6.2009 s platností do 31.7.2010,
 • vydání certifikátu č. 139/2010 podle ČSN OHSAS 18001:2008 dne 23.6.2010 s platností do 23.6.2013.
 • 2. vydání certifikátu č. 139/2010 podle ČSN OHSAS 18001:2008 dne 3.6.2011 s platností do 23.6.2013.
 • 3. vydání certifikátu č. 139/2010 podle ČSN OHSAS 18001:2008 dne 30.5.2012 s platností do 23.6.2013.
 • vydání certifikátu č. 262/2013 podle ČSN OHSAS 18001:2008 dne 30.5.2013 s platností do 30.5.2016.
 • 2. vydání certifikátu č. 262/2013 podle ČSN OHSAS 18001:2008 dne 5.6.2014 s platností do 30.5.2016.

Integrovaný systém řízení (IMS)

 • vydání certifikátu integrovaného systému managementu č. 82/2009 dne 30.6.2009 podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 31.7.2010,
 • vydání certifikátu integrovaného systému managementu č. 169/2010 dne 23.6.2010 podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 26.6.2011,
 • vydání certifikátu integrovaného systému managementu č. 229/2011 dne 3.6.2011 podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 23.6.2013.
 • 2. vydání certifikátu integrovaného systému managementu č. 229/2011 dne 30.5.2012 podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 23.6.2013.
 • vydání certifikátu integrovaného systému managementu č. 382/2013 dne 30.5.2013 podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 7.6.2014.
 • Vydání certifikátu integrovaného systému managementu č. 430/2014 dne 5.6.2014 podle ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 30.5.2016.